DOBROVOLNÉ HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

VOLUNTARY NOTIFICATION OF AN OCCURRENCE

POVINNÁ DATOVÁ POLE / MANDATORY DATA FIELDS

A1. Oznamující subjekt / Reporting Entity

A2. Odpovědný subjekt / Responsible Entity


A3-I. Číslo záznamu - oznamující subjekt / File number - Reporting entity

A3-II. Číslo záznamu - ÚZPLN / File number - AAII

A4. Nadpis / Headline

A5. UTC datum / UTC date

A6. UTC čas / UTC time

A7. Místní datum / Local date

A8. Místní čas / Local time

A9. Stát / oblast události / State / area of occurrence
A10. Místo události / Location of occ


A11. Status události / Occurrence status

A12. Třída události / Occurrence class


A13. Kategorie události / Occurrence category

A14. Typ události / Event Type

A15. Stupeň rizika / Risk Grade

A16. Text popisu / Narrative text

A17. Jazyk popisu / Narrative Language

E-mailová adresa / E-mail address

Prosím vyplňte ověřovací text / Please enter verification text