SYSTÉM POVINNÉHO HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

MANDATORY REPORTING TOOL

Zpět / Back
Postup odeslání hlášení formuláře - Excel: / Steps for sending report forms - Excel
• Stáhněte a uložte Excel formulář hlášení na Váš počítač / Download and save Excel report form file to your computer ZDE / HERE
• Zadejte Vaši e-mailovou adresu (pro zaslání potvrzení) / Fill your E-mail address (for send confirmation)
• Vyberte soubor formuláře pro nahlášení události tlačítkem / Choose form file for send with button PROCHÁZET / BROWSE
• Klikněte na tlačitko / Click on button ODESLAT HLÁŠENÍ / SEND REPORT
• Po odeslání obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o nahlášení události / After send you will you will receive confirmation E-mail of reporting the occurence on your specified E-mail address
Procházet / Browse