DOBROVOLNÉ HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

VOLUNTARY NOTIFICATION OF AN OCCURRENCE

POVINNÁ DATOVÁ POLE / MANDATORY DATA FIELDS

A1. Oznamující subjekt / Reporting Entity

A2. Odpovědný subjekt / Responsible Entity


A3-I. Číslo záznamu - oznamující subjekt / File number - Reporting entity

A3-II. Číslo záznamu - ÚZPLN / File number - AAII

A4. Nadpis / Headline

A5. UTC datum / UTC date

A6. UTC čas / UTC time

A7. Místní datum / Local date

A8. Místní čas / Local time

A9. Stát / oblast události / State / area of occurrence
A10. Místo události / Location of occ


A11. Status události / Occurrence status

A12. Třída události / Occurrence class


A13. Kategorie události / Occurrence category

A14. Typ události / Event Type

A15. Stupeň rizika / Risk Grade

A16. Text popisu / Narrative text

A17. Jazyk popisu / Narrative Language

E-mailová adresa / E-mail address

Prosím vyplňte ověřovací text / Please enter verification text


Osobní data z tohoto formuláře jsou zpracovávána v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato osobní data budou zpracovávána pouze pro potřeby šetření dané události z důvodu pozdějšího možného kontaktu s oznamovatelem. Data nebudou poskytována třetím stranám.

Personal data (name, surname, telephone, e-mail) will be processed in accordance with Act 101/2000 Personal Data Protection Act and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

This personal data will be processed only for the purpose of investigating the event due to possible later contact with the reporter. Data will not be provided to third parties and will be deleted.