SYSTÉM POVINNÉHO HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

MANDATORY REPORTING TOOL

Zpět / Back
Postup odeslání hlášení formuláře - Excel: / Steps for sending report forms - Excel
• Stáhněte a uložte Excel formulář hlášení na Váš počítač / Download and save Excel report form file to your computer ZDE / HERE
• Zadejte Vaši e-mailovou adresu (pro zaslání potvrzení) / Fill your E-mail address (for send confirmation)
• Vyberte soubor formuláře pro nahlášení události tlačítkem / Choose form file for send with button PROCHÁZET / BROWSE
• Klikněte na tlačitko / Click on button ODESLAT HLÁŠENÍ / SEND REPORT
• Po odeslání obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o nahlášení události / After send you will you will receive confirmation E-mail of reporting the occurence on your specified E-mail address
Procházet / Browse
Osobní data z tohoto formuláře jsou zpracovávána v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato osobní data budou zpracovávána pouze pro potřeby šetření dané události z důvodu pozdějšího možného kontaktu s oznamovatelem. Data nebudou poskytována třetím stranám.

Personal data (name, surname, telephone, e-mail) will be processed in accordance with Act 101/2000 Personal Data Protection Act and in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

This personal data will be processed only for the purpose of investigating the event due to possible later contact with the reporter. Data will not be provided to third parties.