SYSTÉM HLÁŠENÍ UDÁLOSTI

REPORTING TOOL

Systém dobrovolného hlášení události
Voluntary reporting tool
Systém povinného hlášení události
Mandatory reporting tool